top of page

Hur kan jag fatta ett beslut?


Något som för många är lite av en utmaning är att fatta beslut, stora som små och allra helst de svåra. Jag har länge studerat bland annat Tony Robbins och tycker att han har en bra modell för att lära oss fatta beslut. Jag vill därför dela med mig av denna kraftfulla 6-stegsmodell för beslutsfattande som bland annat Tonys modell ligger till grund för.


Tuffa beslut finns överallt i våra liv, och de kan vara överväldigande. Om du inte har ett system för hur du ska fatta ett tufft beslut, kan du skjuta upp och undvika att fatta dem eller fatta förhastade beslut som leder till en mängd problem. Att inte fatta ett beslut är också ett beslut – men ett beslut om prokrastinering*. Kanske det är dags att ta itu med rädslan för att fatta tuffa beslut?


Hur du i slutändan fattar beslut kan betyda skillnaden mellan misslyckande och framgång, såväl som skillnaden mellan uppfyllelse och en känsla av tomhet.


Kraften i att ta beslut – på riktigt

  • Inget i ditt liv kommer förändras om du inte tar ett fast beslut för det. Beslutet är tillåtelsen för förändring i ditt liv.

  • Obeslutsamhet skapar inre konflikt och förvirring. Det skapar motstridiga känslor inom dig som kallas ambivalens.

  • Det är skillnad på snabba beslut där du sen svajar som ett löv i vinden från en sak till en annan. Ett FAST beslut är när du tar snabba beslut och sen håller dig fast vid dom.

  • Så länge du inte tar ett beslut så kommer ingen förändring som närmar sig ditt mål uppnås.

  • Utan ett fast beslut ligger kontrollen utanför dig själv, du väntar på att något/någon ska rädda dig. Alltså du väntar på yttre omständigheter i stället för att skapa dina egna omständigheter. Ingen kommer att ”rädda dig”.

  • Du behöver inte veta HUR du ska få något eller bli något för att ta ett beslut. Först därefter kommer idéer, människor, resurser och möjligheter att komma till dig.

  • Det enda du behöver för att ta ett beslut är att fråga dig ”Är detta något jag verkligen, verkligen vill ha”? Ett "burning desire" Det enda du behöver är viljan att göra/ha det!

  • Allt börjar med beslutet, även om det är flera steg till ditt mål därefter så är det bara ett steg för att ta ett BESLUT. Då är 50% vunnet.

"Det är i dina ögonblick av beslut som ditt öde formas."


Många av oss har problem med att fatta beslut och särskilt svåra beslut? Vi blir nästan som förlamade, oroliga att om vi fattar fel beslut kommer hemska saker att hända. Eller så blir vi överväldigade och har ingen aning om var vi ska börja. Men det finns gott om människor som vet hur man fattar ett svårt beslut – ett beslut som kan forma allt från ett företag till ett land. Så hur gör de det?

De som har för avsikt att behålla ett mindset som fokuserar på överflöd och ser att liver händer FÖR dem i stället för MOT dem har alltid en bättre position när de står inför tuffa beslut i livet – och hantera konsekvenserna – än de som inte gör det. Men de bästa beslutsfattarna har också en uppsättning verktyg de kan använda för att bearbeta stora beslut och må bra av de val de gör.


Här nedan kan du ladda ner en workbook som ingår i vårt mentorsprogrammet "Own Your Future" för modul 2: Beslut

コメント


bottom of page