top of page

Vad vill du - egentligen?

Minska avståndet mellan där du är idag till dit du vill vara.

Vill du skapa nya resultat inom något område av ditt liv, professionellt eller privat? 

Tillsammans fokuserar vi på att skapa det resultat som du önskar inom ditt förändringsområde där du också är villig att göra det som behövs för att nå ditt mål. Du kommer att lära dig en kraftfull process som du sedan kan använda inom andra områden för att nå dina mål!

Vem behöver en Coach eller Mentor?
 

Alla. Det är det korta svaret från mig. Om du har drömmar, mål eller önskningar i livet som du inte lever fullt ut då finns det ingen ursäkt till att inte ha en coach. Om du inte har mål eller drömmar, eller ännu värre gett upp dem, då behöver du verkligen en coach. För mig handlar det om att ta sig själv och livet på allvar men självklart också med glimten i ögat. Ibland kan det vara så enkelt att man står inför förändringar eller behöver få perspektiv på sin tillvaro. Det kan vara i en ny roll eller livssituation. 

 

I ett samarbete hjälper jag dig att nå ett framgångsrikt självledarskap som är i harmoni med dina personliga mål. Genom frågor, reflektioner, mental träning och andra effektiva verktyg hjälper jag dig att effektivt komma framåt och möta de utmaningar du står inför. Min syn på coaching och mentorskap grundar sig i tron på individen och att det egna ledarskapet kan stärkas genom personlig utveckling.

 

Som Coach hjälper jag dig att själv komma fram till tydliga mål och sätten att nå dem på. Utgångspunkten för coaching är att du själv har svaren på dina frågor – där jag som coach fungerar som ett bollplank och stöd för att du lättare ska hitta dem. Tillsammans jobbar vi målinriktat, effektivt och når tydliga resultat.

 

Som Mentor blir jag din aktiva rådgivare i specifika yrkesmässiga utmaningar. I en Mentorrelation ger jag dig tips och stöd med utgångspunkt från min egen kompetens och erfarenhet. Min expertis finns inom entreprenörskap, business, marketing och ledarskap.

Walk-n-talk

Har du inte "tid" till att utveckla dig? I så fall kan walk-n-talk vara något för dig. Vi förenar nytta med nöje och tar en powerwalk/promenad samtidigt som jag coachar dig. Effektivt på flera plan!

VI PRATAR OM DITT VARUMÄRKE UNDER 15-30 MINUTER - KOSTNADSFRITT SÅKLART!
Om du är redo och att bygga ett starkt varumärke, få engagerade medarbetare och fler affärer är det här ett samtal för dig.

bottom of page