top of page

Heads Up: Generation X söker en Millennial-mentor!I debatten kring ålderismen som verkar bli mer och mer påtaglig, har mina tankar om värdet i att välja rätt mentor gång på gång hamnat i fokus. För mig har det alltid varit helt naturligt och självklart att ha en mentor att bolla med, både för att utvecklas och för att lära mig ”gammal” klokskap. Jag älskar att lära mig nya saker och jag håller mig ständigt uppdaterad på omvärlden, vilket gjorde att jag var ganska snabb på bollen med att intressera mig och förstå värdet av digitaliseringen - inte minst inom mitt eget område. I denna veva slog det mig att jag behöver vända på tanken med att skaffa mig en äldre och klokare mentor – jag behöver ju en ung, millennial-mentor för att utvecklas och inspireras av!

Eftersom jag levt hyfsat länge nu så har jag varit med på den analoga marknadsföringstiden till att nu i princip enbart arbeta digitalt och mycket via sociala medier. Med allt vad det innebär att ha livserfarenhet så är jag övertygad om att Generation X behöver möta Generation Y för att vi ska kunna bygga och utveckla fina, sunda, kloka, hållbara företag där människorna är de kulturbärarna som skapar framgångsrika och värdeskapande affärer. För att lyckas behöver vi då både Generation X och Y – så att vi kan dela med oss av vår klokskap generationerna emellan.


Sedan många år arbetar jag med att bygga och utveckla varumärken – både företagets och det personliga. I min iver att hålla mig ájour med omvärlden så framtidsspanar jag gärna och ser att det personliga är vad som spås kommer att vara mer och mer i fokus – precis så som millennials lever. De värdesätter sig själva genom att ha fokus på sin egen utveckling. De värdesätter tid före pengar, de vill leva ett friare liv utan 9-5-jobb (vem vill inte det?) osv. För att detta ska vara möjligt behövs skills bl. a inom området personligt varumärke – för att veta ”vem är jag”, för att sticka ut online, för att bli top-of-mind, för att skaffa sig auktoritet och förtroende – för att skapa värde till andra. Framför allt online. Eftersom vi blir mer och mer personliga i vår kommunikation blir därför både personlig utveckling och personligt varumärke viktigare och hetare än någonsin, vilket också håller på att förändra marknaden totalt. Det är här en milleniallsmentor kommer in. Jag vill på riktigt förstå hur de tänker och varför så att jag kan skapa mig nya banor i min hjärna och utvecklas under den gemensamma tiden vi har här på jorden.


Visst borde det väl finnas naturliga kopplingar eller etablerade samarbeten, där generation X uppriktigt tar emot hjälp och inspiration av generation Y och vice versa? Då skulle vi även säkerställa viktig kompetensöverföring så att kunskap om arbetsgrupper och mentorer som är åldersmixade åt båda håll, kommer vara helt avgörande för vilka företag, entreprenörer och ledare som kommer att lyckas från nu och framåt. Det betyder samtidigt att betydligt många fler än jag borde har ett stort behov av en yngre mentor, som är född, uppvuxen och uppfostrad i sociala medier, och därför mer ser det som en naturlig del av sitt liv än vad generation X gör. Vi är ju uppväxta med svart/vit tv, 1-2 kanaler, lekte ute osv. – lååångt bortom smart-phones och Google.


Men i rekryteringssammanhang ställs fortfarande de som är ”mitt i livet”, inför det skrämmande faktum att man oftast blir bortsorterad. Hur kommer det sig när alla vet att de flesta kommer att arbeta längre än tidigare? Och att man generellt sett har tex fler möjligheter att jobba över, och man besitter den större och bredare kunskapen?

Svaret är åtminstone delvis att det figurerar en allmän sanning att unga personer är mer drivna, nyfikna, och lättlärda. Fast jag känner att jag är ett levande exempel på att engagemang, passion och nyfikenhet är personliga egenskaper, och inget man kan koppla till någon särskild ålder. Samtidigt är bred kunskap inom ett ämne också något som ökar chansen att man lättare lär och förstår mer, oavsett ålder. Så min uppfattning är att resonemanget mot att anställa generation X inte håller. På framtidens mest framgångsrika företag kommer vi att hitta en lönsam dynamik av både äldre erfarenhet och ett yngre nyare tänk, om man vågar testa nya forum och bjuda in till samtal. Så därför, söker jag en YNGRE mentor med intresse för det sköna digitala livet och som vill dela med sig av sitt sätt att tänka och leva.


Är det här du? Känner du i så fall att det skulle vara spännande att få dela med dig av ovan, eller känner du någon annan? Kontakta mig gärna via PM så pratar vi vidare!

Comments


bottom of page